Sapņu un vīziju tulkošanas pravietiskā skola /RU

 {addthis off}

 

 (macītāji Andrejs un Svetlana Šapovalovi)

pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. (Apustuļu darbi 2:17)

 

 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. (Деяния 2:17)

 

1.stunda - Sapņu valoda un simbolika/ Язык и символика снов

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3

 

2.stunda - Sapņu un vīziju izpratne/ Понимание снов и видений

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3


3.stunda - Iekšējo un ārējo sapņu noteikšana/ Определение внутренних и внешних снов

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3


4.stunda - Sapņu tulkošanas principi/ Принципы толкования снов

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3


5.stunda - Pravietojumi un aizlūgšana sapņos/ Пророчество и Ходатайство во снах

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3


6.stunda - Virzīties pravietojumā (1 daļa)/ Двигаясь в пророчестве (Часть 1)

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3


7.stunda - Virzīties pravietojumā (1 daļa)/ Двигаясь в пророчестве (Часть 2)

Lejuplādēt video MP4

Lejuplādēt audio MP3 

 

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015

Transformation Center Online Radio 24/7

Spied šeit un klausies tava datora vai viedtālruņa atskaņotājā