Tēva sirds


5 Mozus grāmatā 11:19

Māciet tos (baušļus) saviem bērniem ,
tos pārrunādami savā starpā ,
kad jūs esat atsēdušies savos
namos un kad jūs ejat savā ceļā,
kad guļaties un ceļaties.


Svētdienas skola ir vieta, kur bērni var iepazīt Dievu Tēvu , Jēzu Kristu , Svēto Garu. Mācīties runāt par Viņu un iepazīt Viņa sirdi, kas mūs maina un veido par Dieva dēliem un meitām. Mūsu mērķis ir iemācītbērniem to, kā veidot attiecības ar Dievu Tēvu un Jēzu Kristu, lai bērni atver savas sirdis Jēzum un Dievam Tēvam .Piedzīvot Viņu, izveidojot personīgas attiecības. Nodarbībās  varam par to runāt, iedrošināt, mācīt un vadīt patiesu ceļu ar Tēvu . Mūsu dzīvē visu laiku valda iešana no spožuma uz spožumu . Bībelē ir teikts ka mums ir vairāki sirds stāvokļi , katrā dzīves sfērā:
Akmens sirds -kad mums nodara pāri un nespējam piedot sev , cilvēkam,  Dievam Tēvam . 
Miesas sirds- Jēzus Kristus atdevis sevi lai mēs varētu iet ar Viņu kopā pie mūsu Tēta bez bailēm, ar mīlestību.
Mīksta kā  māls -kad Tētim esam uzticējuši savas dzīves un maināmies.
Zelta sirds - kad tu uzticies un paklausi savu Tēti un iemīli no visas savas sirds ,dvēseles un miesas. 
Esat mīļi gaidīti lai varam rotaļātāties , runāt un protams dauzīties.

        Svētdienas skolas skolotājas

                         Laura Strazdiņa                          Iveta Medne

                     

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015

Transformation Center Online Radio 24/7

Spied šeit un klausies tava datora vai viedtālruņa atskaņotājā