Svētdienas skola

Tēva sirds


/5 Mozus grāmata 11:19/

Māciet tos (baušļus) saviem bērniem,
tos pārrunādami savā starpā,
kad jūs esat atsēdušies savos
namos un kad jūs ejat savā ceļā,
kad guļaties un ceļaties.

 

Svētdienas skola - vieta, kur bērni var iepazīt Dievu Tēvu, Jēzu Kristu un Svēto Garu. Tā ir vieta, kur mācīties runāt par Dievu un iepazīt Viņa sirdi, kas mūs maina un veido par Dieva dēliem un meitām. Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem to, kā veidot attiecības ar Dievu Tēvu un Jēzu Kristu, lai bērni spētu atvērt savas sirdis Jēzum un Dievam Tēvam, piedzīvot Dzīvo Dievu, izveidojot personīgas attiecības ar Viņu. Nodarbībās varam par to runāt, iedrošināt, mācīt un vadīt patiesā ceļā kopā ar Tēvu. Mūsu dzīvē visu laiku valda iešana no spožuma uz spožumu, no ticības uz ticību. Bībelē ir teikts, ka mums ir vairāki sirds stāvokļi katrā dzīves sfērā:
     Akmens sirds - kad mums nodara pāri un nespējam piedot sev, citiem cilvēkiem,  Dievam Tēvam . 
     Miesas sirds- Jēzus Kristus atdevis sevi, lai mēs varētu iet ar Viņu kopā pie mūsu Tēva ar mīlestību un bez bailēm.
     Mīksta kā  māls - kad Tētim esam uzticējuši savas dzīves un maināmies.
     Zelta sirds - kad uzticies un paklausi savu Tēti un iemīli Viņu no visas savas sirds, dvēseles, spēka un prāta. 

Esat mīļi gaidīti, lai varam rotaļāties, runāt, dejot, dziedāt un, protams, dauzīties!

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015

Transformation Center Online Radio 24/7

Spied šeit un klausies tava datora vai viedtālruņa atskaņotājā