______________________________________________

Jau kādu ilgāku laiku mums ir sapnis, lai mūsu draudzē būtu ļoti labs un kvalitatīvs sintezators!

Dievs ielika sirdī, ka mēs visi kopā varam savākt naudas līdzekļus minētā sintezatora iegādei. Lai varētu vēl spēcīgāk slavēt Dievu ir nepieciešami labi un kvalitatīvi instrumenti.

Mēs ticam, ka Dievu pagodina jebkāda slava, kas nāk no tīras sirds, bet ja mums ir iespēja to papildināt ar labas kvalitātes instrumentiem, ticam, ka tas nesīs lielāku slavu Dievam.

Ja Dievs jūs šobrīd uzrunā, tad ir iespēja piedalīties šī sapņa īstenošanā ar savu ziedojumu minētā instrumenta iegādei. To varat izdarīt, pārskaitot naudas līdzekļus uz draudzes kontu:

vai ziedojot klātienē, dievkalpojuma laikā.

Paldies, ka atbalstiet kalpošanas darbu Latvijā!

______________________________________________

Ziedojums: 

AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Nosaukums: G12RIGA

Reģ. nr. 40008236493

Konta nr. LV91UNLA0050023057859

Maksājuma mērķis (jānorāda): Nord

 

AS "Swedbank" SWIFT (BIC) код: HABALV22

Nosaukums: G12RIGA

Reģ. nr. 40008236493

Konta nr. LV63HABA0551045034140

Maksājuma mērķis (jānorāda): Nord

______________________________________________ 

      Seko draudzei 

    

     Seko mācītājiem

     

Flag Counter

   statistics from 08.11.2015